Zobacz także

Infolinia


Fabryka Samochodów Osobowych
Spółka Akcyjna


Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Spółki Grupy FSO

Spółki komponentowe

Aktualności

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FSO SA

  30-06-2011 15:20

  Akcjonariusze zebrani w Centrum Konferencyjnym FSO podczas WZA udzielili absolutorium z wykonywania obowiązków wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za poprzedni rok.

 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w FSO

  09-06-2011 15:38

  W dniu 9 czerwca 2011 r. urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, działając na podstawie art. 216 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) dokonali przeglądu funkcjonowania wydanego pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2007 r., na prowadzenie przez Zakład Lakierni FSO instalacji: 

 • Przedłużenie ważności certyfikatu ISO 14001:2004

  14-04-2011 12:42

  Pozytywnie została zakończona kolejna certyfikacja FSO w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego. Uzyskany przez nas ponownie certyfikat, potwierdza spełnienie normy ISO 14001:2004. Dokument ważny jest do marca 2014.
   

 • Komunikat Zarządu FSO S.A.

  23-02-2011 14:04

  Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. informuje, że w ramach obowiązującej umowy  zostały zrealizowane zamówienia GM DAT  na produkcję modeli Chevrolet Aveo  na 2011 rok w ilości 5 tys. sztuk. W związku z tym, z dniem 1 marca 2011 nastąpi przerwa w produkcji  tych samochodów w Zakładzie Żerań. Zarówno Zakład Żerań jak i spółki Grupy Kapitałowej  FSO S.A. będą  kontynuować  działalność statutową w tym realizację wszystkich zawartych  z podmiotami trzecimi  kontraktów.

 • Aveo 100 000!

  01-02-2011 15:39

  W dniu 1 lutego 2011 linię Zakładu Montażu opuścił 100 000 Chevrolet Aveo wyprodukowany w FSO na rynek Unii Europejskiej. Czerwony, 5-drzwiowy hatchback w wersji LS, zostanie wyeksportowany do Klienta czekającego na swój samochód we Francji.