Zobacz także

Infolinia


Fabryka Samochodów Osobowych
Spółka Akcyjna


Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Wydawanie dokumentów z archiwum dokumentacji pracowniczej

dodano: 15-01-2016 10:09 liczba wyświetleń: 57774

Szanowni Państwo,

 

dokumenty z archiwum wydajemy na podstawie pisemnego wniosku, który można pobrać poniżej.

 

Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz prosimy dostarczyć do Spółki:

- mailem, w formie skanu na adres kadry@fso-sa.com.pl

- listownie, na adres Fabryka Samochodów Osobowych S.A., Zespół Personalny, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

- osobiście, skrzynka kontaktowa znajduje się na portierni, przy wejściu głównym do budynku Dyrekcji przy ul. Jagiellońskiej 88.

 

Pobierz wniosek w formacie docx

Pobierz wniosek w formacie pdf

 

Telefony kontaktowe:

22 676 33 06

22 676 33 61

 

 

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja kadrowo-płacowa zlikwidowanych, niżej wymienionych podmiotów Grupy FSO, od listopada 2018 roku przechowywana jest przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w Warszawie (SAP). Okres przechowywania wynosi 50 lat od zakończenia pracy u danego pracodawcy.

 

Nazwa podmiotu

Siedziba

Numer KRS

Auto-Graf Sp. z o.o.

Warszawa

0000061888

AUTO-START Sp. z o.o.

Warszawa

0000120680

AUTO-TOOLS Warszawa Sp. z o.o.

Warszawa

0000125127

BACCAR Sp. z o.o.

Warszawa

0000068549

CENTRUM DAEWOO Sp. z o.o.

Warszawa

0000008977

JC-ZSM Polska Sp. z o.o.

Wyszków

0000028874

Maxbud Sp. z o.o.

Warszawa

0000033697

PENSJONAT SYRENKA Sp. z o.o.

Zakopane

0000044124

SOWIKO Sp. z o.o.

Warszawa

0000028034

TERRABUD Sp. z o.o.

Żuromin

0000047100

TRANS-CO Sp. z o.o.

Warszawa

0000037362

ZAKŁAD PRODUKCJI PODWOZIA Sp. z o.o.

Warszawa

0000028628

ZENA WYSZKÓW Sp. z o.o.

Wyszków

0000049871

ZOCAR Sp. z o.o.

Warszawa

0000042675

ZUTech Sp. z o.o.

Warszawa

0000035390

 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem kopii dokumentów prosimy o kontakt z archiwum SAP w Łubnej. Wniosek o udostępnienie kopii dokumentów można pobrać ze strony www.sap.waw.pl lub klikając (link do wniosku)

 

Wypełnione wnioski należy kierować na adres:

Archiwum Rotacyjne ŁAD

ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna

email archiwum@sap.waw.pl

tel. 22 727 57 96

fax 22 727 57 95

 

Jednocześnie informujemy, że dane osobowe zawarte w dokumentacji płacowej, osobowej oraz innej, przekazywanej w związku z art. 51u Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, będą przetwarzane przez SAP w celu przechowania oraz udostępniania kopii dokumentów na żądanie osób, których one dotyczą. Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w przywołanym przepisie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich                      

ul. Bonifraterska 6 lok. 21         

tel. 22 635 87 68, 22 831 83 63, 22 831 31 71

fax 22 831 31 02

email sap@sap.waw.pl

www.sap.waw.pl