Zobacz także

Infolinia


Fabryka Samochodów Osobowych
Spółka Akcyjna


Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Firma

Metryka Firmy

Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem z 60-letnią tradycją. Firma została założona 1 sierpnia 1948 jako Przedsiębiorstwo Państwowe FSO, którego zadaniem było uruchomienie i prowadzenie fabryki samochodów w Warszawie. Start linii produkcyjnej miał miejsce 6 listopada 1951.  Na skutek likwidacji Przedsiębiorstwa Państwowego została utworzona w lutym 1995 roku jednoosobowa spółka Skarbu Państwa FSO Motor, do której niespełna miesiąc później przystąpił udziałowiec zagraniczny. W marcu zmieniono nazwę firmy na Daewoo-FSO Motor Sp. z o.o., a październiku 1999 spółka została przekształcona w akcyjną. W grudniu 2003 roku główni akcjonariusze Spółki Daewoo Motor Co. i Skarb Państwa podjęli decyzję o konwersji swoich wierzytelności na kapitał Spółki. Daewoo Motor Co. zrezygnowało z prawa głosu swoich akcji, co oznacza, że wszystkie akcje należące do Daewoo były akcjami niemymi. Zdecydowano, również że koreański właściciel wycofa się z zarządzania Spółką. W związku z tym powołano nowy, polski Zarząd i Radę Nadzorczą. W dniu 31 sierpnia 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o zmianie nazwy Spółki Daewoo-FSO Motor S.A. na Fabrykę Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna. Fabryka Samochodów Osobowych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego i zgodnie z Kodeksem spółek handlowych posiada osobowość prawną. Od 2007 roku głównym akcjonariuszem jest CJSC ZAZ.
 

Firma spółki Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna
Siedziba spółki Warszawa
Rok założenia 1951
Dane teleadresowe ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
tel. +48 22 676 3000
fax +48 22 811 5239
NIP 113-01-17-534
REGON 011646854
KRS Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000006822