Zobacz także

Infolinia


Fabryka Samochodów Osobowych
Spółka Akcyjna


Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Jakość

Fabryka Samochodów Osobowych S.A. wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością, którego wysoki poziom, potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Rheinland, zapewnia zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Strategiczne znaczenie jakie przywiązuje FSO S.A. do jakości ilustruje fakt utrzymania zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO poczynając od pierwszej certyfikacji z grudnia 1997r. aż po dzień dzisiejszy. Ostatni certyfikat z 4 maja 2009 obowiązuje do 2013.03.12.

Doskonalenie systemów zarządzania doprowadziło do zintegrowania Systemu Zarządzania Jakością z Systemem Zarządzania Środowiskowego, dla którego Fabryka również posiada certyfikat TÜV Rheinland, ważny do 2014.03.02.

Działania FSO S.A., zgodnie z deklaracją zawartą w POLITYCE JAKOŚCI, ukierunkowane są na usatysfakcjonowanie Klienta poprzez spełnienie jego wymagań przez dostarczane wyroby. POLITYKA ŚRODOWISKOWA deklaruje dbałość o ochronę środowiska naturalnego i zdrowie społeczeństwa na wszystkich etapach działalności Firmy.

W realizowane w Firmie programy jakościowe zaangażowani są wszyscy pracownicy. Efektem tych działań jest uzyskanie stabilnej jakości naszych produktów, potwierdzonej zarówno poprzez systematyczną ocenę punktową samochodów - Global Customer Audit - prowadzoną wg standardów General Motors, jak i przez Klientów krajowych i zagranicznych.