Lakiernia FSO

Lakiernia FSO może świadczyć usługi w zakresie malowania nawierzchniowego nadwozi samochodowych oraz zabezpieczania  antykorozyjnego pojedynczych elementów nadwozia, tzw. części zamiennych.


Urządzenia  przystosowane są do malowania nawierzchniowego nadwozi o maksymalnych wymiarach:

 • długość       – 4800mm
 • szerokość     – 1800mm
 • wysokość     – 1500mm


Podstawowe procesy to:

 • fosforanowanie w 13-sto strefowym agregacie metodą zanurzeniowo-natryskową
 • kataforeza  VI-ej generacji bezołowiowa ED6000
 • uszczelnianie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń blach w karoseriach,
 • zabezpieczanie spodu nadwozia masą plastizolową PVC,
 • malowanie farbą podkładową – natrysk automatyczny elektrostatyczny – możliwość  korzystania z 3-ech kolorów,
 • malowanie nawierzchniowe dwuwarstwowe: farba bazowa + lakier bezbarwny,
 • możliwość malowania w 16-stu kolorach, także tzw. ”krótkich serii”
 • zabezpieczanie antykorozyjne przestrzeni zamkniętych nadwozia.


W Lakierni stosuje się materiały malarskie wg obowiązujących w przemyśle samochodowym standardów, gwarantujące wymaganą jakość otrzymywanych powłok oraz spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska.
Nasi dostawcy to firmy znane w branży samochodowej, z którymi łączy nas wieloletnie doświadczenie oraz współpraca:

 • HENKEL  – fosforanowanie, uszczelniacze
 • PPG          – kataforeza, farba podkładowa, farba bazowa, lakier bezbarwny,
 • 3M             – materiały ścierne i polerskie

W procesie technologicznym wdrożono rozwiązania proekologiczne w celu zmniejszenia ujemnego wpływu na środowisko naturalne, głównie: kataforeza ED-6000, wodorozcieńczalne farby podkładowe i bazowe.


Zabezpieczania antykorozyjne pojedynczych elementów nadwozia tzw. ”części zamiennych” obejmuje   proces fosforanowania i kataforezy. Części transportowane są w specjalnych, przystosowanych do tego celu koszach o wymiarach wewnętrznych:

 • szerokość   – 1700 mm
 • długość      – 3700 mm
 • wysokość   – 1350 mm