Ogłoszenie - oferta sprzedaży nieruchomości na Annopolu

liczba wyświetleń: 7856

„Annopol 4” - mapa terenu w załączeniu

Opis nieruchomości
Oferowana Nieruchomość stanowi grunt o powierzchni 3,6528 ha znajdujący się przy ulicy Annopol 4, w dzielnicy Białołęka, w Warszawie. Nieruchomość stanowi działka gruntu w użytkowaniu wieczystym KORAM Sp. z o.o. do dnia 5 grudnia 2089r. o numerze ewidencyjnym 77 z obrębu 4-07-10. Działka objęta jest księgą wieczystą KW nr WA3M/00204204/8.

Zgodnie z rejestrem gruntów, teren ten oznaczony jest jako teren zabudowy przemysłowej - Ba. Dla przedmiotowej lokalizacji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka na której jest położony zakład firmy KORAM Sp. z o.o. znajduje się po wschodniej stronie ulicy Annopol, ok. 200 m za wiaduktem biegnącym nad Trasą Toruńską, której bliskość stwarza dogodne warunki dojazdu do innych części miasta oraz do tras wylotowych z Warszawy, w szczególności w kierunku Gdańska, Suwałk. Działka jest uzbrojona we wszystkie podstawowe media.  Oferowany grunt jest zabudowany budynkami produkcyjno-usługowymi, ponadto zlokalizowano tu również:

 • podziemny zbiornik wody,
 • basen ppoż.,
 • drogi i place wewnętrzne betonowe i z kostki,
 • sieci zakładowe wod.-kan.,
 • sieci rozdzielcze energetyczne,
 • sieć sprężonego powietrza,
 • oświetlenie terenu,
 • ogrodzenie,
 • wiaty tymczasowe.


Rozmieszczenie budynków - mapa w załączenu

1. Budynek nr 1 - składa się z pomieszczeń produkcyjnych części samochodowych z tworzyw sztucznych i lakierni. Hala 5-nawowa na siatce konstrukcyjnej 24,0x12,0 m, o wysokości 10 m. W hali zainstalowane są suwnice pomostowe:

 • 30/10 T
 • 2 T

2. Budynek nr 1a - składa się z pomieszczeń biurowych, socjalnych i rozdzielni elektroenergetycznej. Konstrukcja budynku stalowa, szkieletowa wykonana w systemie "Mostostal".

3. Budynek nr 2 - składa się z pomieszczeń produkcji kształtek siedzeń, laboratorium, magazynu i pomieszczeń socjalno-biurowych.   Konstrukcja budynku żelbetowa, wylewana, ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu.

4. Budynek nr 3 - składa się z pomieszczeń ASO, transportu, sprężarkowni, oddziału mechanicznego. Jest to obiekt handlowy. Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana w systemie P-70.

5. Budynek nr 4 - znajduję się przy wjeździe głównym. W budynku znajduje się dyżurka portiera, przejścia dla pracowników oraz wewnętrzna centrala telefoniczna.

6. Budynek nr 7 - składa się z pomieszczeń magazynowych. Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa, zrealizowana w systemie P-70 o wysokości 7,2 m.

7. Budynek nr 8 - składa się z pomieszczeń magazynowych dla materiałów łatwopalnych. Konstrukcja budynku mieszana murowana i żelbetowa.

Kontakt:

Piotr Trzewik
Shinchang ZPZP Polska Sp. z o.o. w likwidacji
tel. 22 814 06 67
e-mail piotr.trzewik@zpzp.pl

 

 

Biuro Administracyjno-Techniczne
FSO S.A. Warszawa, Jagiellońska 88
Sekretariat: tel. +48 22 676 24 03, fax +48 22 676 20 02
 
tel. +48 22 676 15 55
e-mail jacek.salamonczyk@fso-sa.com.pl