Tłocznia

Tu rozpoczyna się proces produkcji nadwozi. Rytm pracy tego zakładu jest ściśle skoordynowany z pracą Zakładu Montażu Nadwozi. Budowę Tłoczni zakończono w 1976 r. w listopadzie tego roku uruchomiono pierwszą linię pras. Zakład osiągnął pełną zdolność produkcyjną w lipcu 1978, tuż przed rozpoczęciem produkcji Polonezów.

Jest to jeden z niewielu tego typu obiektów inżynieryjnych w Europie. Potężne prasy o naciskach od 250 – 2300 ton zlokalizowane są na pierwszym piętrze, podczas gdy na poziomie "0” m umieszczone są ciągi technologiczne (przenośniki) transportujące odpady do paczkarni złomu oraz linia wykrawania blach.

Rok 1997, podobnie jak w innych zakładach produkcyjnych Żerania, był okresem wielkich zmian. Zakupiono maszyny najbardziej renomowanych firm - Schüler, Verson, Bliss. Produkcja mniejszych wytłoczek została przeniesiona do oddziałów Spółki w Siedlcach, Ciechanowie, Żurominie i Nysie. Dzięki temu uzyskano 2.500 m² wolnej powierzchni produkcyjnej. W 1998 w to miejsce zainstalowano nową linię pras tandemowych, na których obecnie produkuje się wielkogabarytowe wytłoczki do Chevroleta. Największa i najnowocześniejsza z zainstalowanych tu pras, japońskiej firmy Hitachi, posiada maksymalny nacisk 2300 ton. Linia jest w pełni zautomatyzowana. Przezbrajanie dokonywane jest automatycznie i trwa tylko 7-10 min., dzięki czemu produkuje się krótkie serie, bez konieczności magazynowania.

W tym samym czasie uruchomiono w Tłoczni nową linię wykrawania, wyposażoną w maszyny firmy Müller Weingarten. Tu wykonuje się wykroje do wszystkich modeli naszych aut oraz zlecenia zewnętrzne. Nowa linia wykrawania jest przezbrajana automatycznie, posiada przyrząd uchylny i może ciąć blachy o szerokości  od 350 - do 2000 mm. i grubości do 3,5 mm. Blacha jest w tym czasie rozwijana z kręgów, prostowana, myta i krojona. Dziś Tłocznia ma 11 odrębnych linii produkcyjnych, w których zgromadzono 70 pras. Produkcja odbywa się na wysokości 6n m nad powierzchnią ziemi, co umożliwia swobodny dostęp do mechanizmów pras i ułatwia kontrolę techniczną procesu produkcyjnego.

Następnie wytłoczki trafiają na Zakład Montażu Nadwozi.