Usługi produkcyjne FSO

Usługi produkcyjne FSO S.A. świadczone są przez wysoko wyspecjalizowaną tłocznię do produkcji części tłoczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i przemysłów pokrewnych oraz lakiernię świadczącą usługi w zakresie malowania nawierzchniowego nadwozi samochodowych oraz zabezpieczania  antykorozyjnego pojedynczych elementów nadwozia.

W obu zakładach pracuje wysokowykwalifikowana kadra pracownicza i inżynierska oraz świadczone są usługi dodatkowe takie jak naprawy i bieżącą konserwacje powierzonych do produkcji tłoczników.