Zobacz także

Infolinia


Fabryka Samochodów Osobowych
Spółka Akcyjna


Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Współpraca z OPP

liczba wyświetleń: 7250

FSO pragnie poinformować, iż podjęło działania polegające na udostępnianiu niewykorzystywanych przestrzeni na terenie Zakładu Żerań na rzecz działań społecznie użytecznych, następującym organizacjom:

Od maja 2015 roku na terenie niewykorzystywanego obecnie budynku Lakierni, Fundacja Rozwoju Gospodarczego prowadzi działalność, której celem jest wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, nauki, edukacji, działań i inicjatyw z zakresu ekologii i upowszechnianie kultury fizycznej.
W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat działań podejmowanych przez Fundację prosimy o odwiedzenie strony    https://pl-pl.facebook.com/frgpl


Od stycznia 2016 roku na terenie niewykorzystywanego obecnie budynku Tłoczni i Spawalni, Stowarzyszenie Praktyków Kultury prowadzi działalności o charakterze wychowawczym i oświatowym skierowaną do dzieci i młodzieży.
W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie prosimy o odwiedzenie strony www.praktycy.org

Od stycznia 2016 roku na terenie niewykorzystywanego obecnie budynku biurowego Tłoczni, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi prowadzi działalności wspierającą rozwój kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa.
W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat działań podejmowanych przez Fundację prosimy o odwiedzenie strony www.frk.pl