Logo FSO

Spółka ZZM Polska

ZZM Polska Sp. z o.o.

Świadczenie usług w obszarze serwisu, konserwacji, remontów i usuwaniu awarii oraz rozbudowy instalacji elektroenergetycznych, hydraulicznych, grzewczych w obiektach przemysłowych, logistycznych i biurowych.

W ZAKRESIE ELEKTROENERGETYKI: >>> Wykonawstwo instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych w zakresie 0,4 KV do 15 KV >>> Układanie kabli elektrycznych średniego napięcia w ziemi >>> Montaż tablic siłowych i sterowniczych >>> Podłączanie wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych >>> Prowadzenie eksploatacji sieci, rozdzielni i podstacji RNN i ŚN układzie całodobowym >>> Wykonywanie przeglądów technicznych oraz prac konserwacyjno-remontowych >>> Wykonywanie pomiarów kontrolno-ochronnych instalacji elektrycznych w zakresie 0,4KV do 15 KV oraz odgromowych >>> Usuwanie awarii; W ZAKRESIE HYDRAULIKI: >>>> Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania wraz z ociepleniem >>> Prowadzenie eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w układzie całodobowym >>> Prace przeglądowe i konserwacyjno-remontowe oraz przygotowawcze do sezonu grzewczego sieci ciepłowniczych >>> Dozorowanie i eksploatowanie instalacji termowentylacji obiektów przemysłowych >>> Wymiana armatury sanitarnej >>> Usuwanie awarii: przecieków oraz udrażnianie kanalizacji >>> Pomiary instalacji przeciwpożarowych w tym wydajności węży i hydrantów.

ZZM Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 92
00-992 Warszawa
zzm@zzm.pl

Adres www: http://www.zzm.pl