Logo FSO

Grupa Kapitałowa

FSO posiada udziały w podmiotach zależnych, do których należą:

Spółki produkcyjne założone jako joint venture pomiędzy producentami komponentów i dawnymi oddziałami fabryki, które świadczą produkcję dla odbiorców krajowych i zagranicznych.

Spółki usługowe wydzielone z byłej struktury firmy. Oferują wachlarz usług (m.in. serwis samochodów różnych marek, obsługa flot) dla szerokiego spektrum odbiorców krajowych.

Zatrudnienie - Grupa Kapitałowa FSO zatrudnia w Polsce około 1.400 pracowników.