Logo FSO

Informacje dla byłych pracowników

  • Wydawanie dokumentów pracowniczych

więcej

Szanowni Państwo,
dokumenty z archiwum wydajemy na podstawie pisemnego wniosku, który można pobrać poniżej.

Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz prosimy dostarczyć do Spółki:

  • mailem, w formie skanu na adres kadry@fso-sa.com.pl
  • listownie, na adres Fabryka Samochodów Osobowych S.A., Zespół Personalny, ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa
  • osobiście, w budynku Spółki przy ul. Witkiewicza 14 w Warszawie.
Pobierz wniosek w formacie docxPobierz wniosek w formacie pdf

tel. 22 230 25 60

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja kadrowo-płacowa zlikwidowanych, niżej wymienionych podmiotów Grupy FSO, od listopada 2018 roku przechowywana jest przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w Warszawie (SAP). Okres przechowywania wynosi 50 lat od zakończenia pracy u danego pracodawcy.

Nazwa podmiotu Siedziba Numer KRS
Auto-Graf Sp. z o.o. Warszawa 0000061888
AUTO-START Sp. z o.o. Warszawa 0000120680
AUTO-TOOLS Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 0000125127
BACCAR Sp. z o.o. Warszawa 0000068549
CENTRUM DAEWOO Sp. z o.o. Warszawa 0000008977
DAEDONG ZSM POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 0000093401
JC-ZSM Polska Sp. z o.o. Wyszków 0000028874
Maxbud Sp. z o.o. Warszawa 0000033697
PENSJONAT SYRENKA Sp. z o.o. Zakopane 0000044124
SOWIKO Sp. z o.o. Warszawa 0000028034
TERRABUD Sp. z o.o. Żuromin 0000047100
TRANS-CO Sp. z o.o. Warszawa 0000037362
ZAKŁAD PRODUKCJI PODWOZIA Sp. z o.o. Warszawa 0000028628
ZENA WYSZKÓW Sp. z o.o. Wyszków 0000049871
ZOCAR Sp. z o.o. Warszawa 0000042675
ZUTech Sp. z o.o. Warszawa 0000035390

Osoby zainteresowane uzyskaniem kopii dokumentów prosimy o kontakt z archiwum SAP w Łubnej. Wniosek o udostępnienie kopii dokumentów można pobrać ze strony www.sap.waw.pl lub klikając (link do wniosku)

Wypełnione wnioski należy kierować na adres:

Archiwum Rotacyjne ŁAD
ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna
email archiwum@sap.waw.pl
tel. 22 727 57 96
fax 22 727 57 95

Jednocześnie informujemy, że dane osobowe zawarte w dokumentacji płacowej, osobowej oraz innej, przekazywanej w związku z art. 51u Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, będą przetwarzane przez SAP w celu przechowania oraz udostępniania kopii dokumentów na żądanie osób, których one dotyczą. Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w przywołanym przepisie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
ul. Bonifraterska 6 lok. 21
tel. 22 635 87 68, 22 831 83 63, 22 831 31 71
fax 22 831 31 02
email sap@sap.waw.pl
www.sap.waw.pl