Logo FSO

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 09.02.2023

*********************

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 19.09.2022

*********************

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.06.2021

*********************

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Wezwanie 5 z 5, data publikacji 03.12.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 4 z 5, data publikacji 17.11.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 3 z 5, data publikacji 30.10.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 2 z 5, data publikacji 14.10.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 1 z 5, data publikacji 28.09.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

**********************

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24.09.2020