Logo FSO

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Wezwanie 2 z 5, data publikacji 14.10.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 1 z 5, data publikacji 28.09.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

**********************

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24.09.2020